Rekrutacja

Początkiem stycznia rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny 2023/2024. Została ona zakończona w marcu. W razie zwolnienia miejsca, będziemy dzwonić do Państwa, biorąc pod uwagę dane zawarte w złożonych kartach zgłoszenia, umieszczonych na listach rezerwowych.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka, którą można pobrać poniżej lub w zakładce DOMKUMETY, a następnie przynieść osobiści lub przesłać na adres kontakt@dommisia.pl 

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy Państwu grupę: Zerówkową (roczne przygotowanie szkolne), grupę 5 latków, grupę 4 latków, grupę 3-latków oraz  2,5- latków.