Dokumenty

Najważniejsze dokumenty w Przedszklu Niepublicznym DOMmisia.

Podstawą zapisu dziecka jest zapoznanie się z dokumentami: Statut Przedszkola Niepublicznego DOMmisia, Załącznik Nr 1 do Statutu – Umowa, Załącznik nr 2 do Statutu- karta zgłoszenia, Załącznik nr 3 do Statutu „Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”.

Ważne są także procedury na wypadek wystąpienia chorób w przedszkolu, które zamieszczamy w załączeniu.