Kadra

Dyrekcja

mgr Marta Stefaniak – dyrektor, organ prowadzący, psycholog

mgr Rafał Stefaniak – wicedyrektor

 

OBSŁUGA FAKTUR, BIURO

mgr Anna Krawiec

mgr Karolina Fluda

Kadra

mgr Sylwia Roczniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zastępca Dyrektora, nauczyciel do spraw pedagogicznych, logopeda

mgr Małgorzata Szewczyk – nauczyciel wychowania przedszkolnego

 mgr Natalia Dec – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Agnieszka Sudoł – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Barbara Kobylarz – nauczyciel wychowania przedszkolnego, kadra wspomagająca, terapeuta TUS

lic Diana Maślach – nauczyciel wychowania przedszkolnego

lic Agata Wlizło – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zastępca Dyrektora ds organizacji

mgr Kazimiera Maziarz – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Katarzyna Mycek – nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel j. angielskiego, pedagog specjalny

mgr Małgorzata Żak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

Patrycja Sagan – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Barbara Żydek – nauczyciel religii

mgr Adam Cichoń – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Róża Rębacz – logopeda, neurologopeda

mgr Dominik Sondej – nauczyciel szachów

mgr Anna Majkowska-Sobiło – nauczyciel rytmiki

mgr Justyna Oleksak – nauczyciel wspomagający, specjalista do pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

mgr Anna Łaska – psycholog, specjalista WWR

mgr Magdalena Szczypek – surdopedagog

Anna Jędrzejowska – kadra wspomagająca

mgr Oliwia Wójtowicz – nauczyciel j.angielskiego

mgr Diana Przybylska – terapeuta SI

mgr Dorota Butryn – terapeuta SI