Rekrutacja

Początkiem stycznia rozpoczęliśmy rekrutację na nowy rok szkolny 2024/2025.

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów Karty zgłoszenia dziecka, którą można pobrać poniżej lub w zakładce DOMKUMETY, a następnie przynieść osobiści lub przesłać na adres kontakt@dommisia.pl 

Pliki do pobrania