Dokumenty

Najważniejsze dokumenty w Przedszklu Niepublicznym DOMmisia.

Podstawą zapisu dziecka jest zapoznanie się z dokumentami: Statut Przedszkola Niepublicznego DOMmisia, Załącznik Nr 1 do Statutu – Umowa, załącznik Nr 2 do Statutu – karta zgłoszenia,  Załącznik nr 3 do statutu- „Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”.

Ważne są także procedury postępowania w przypadku wystąpienia chorób, zawarte w załączeniu.