Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 ? 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów ?Karty zgłoszenia dziecka?, którą można pobrać tutaj , a następnie przesłać na adres kontakt@dommisia.pl

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy Państwu grupę Zerówkową (5-6 latki), grupę 3-4 latków oraz grupę 2,5 latków.

Ponieważ rekrutacja na rok 2017/2018 do przedszkola przy ulicy 1000-lecia została zakończona, zapraszamy Państwa do składania kart zgłoszenia do nowo powstałej placówki, przy ulicy Sandomierskiej.