Misja

Wizja

Wspomagamy i kierujemy rozwojem dziecka zgodnie z jego możliwościami, przygotowując do dalszego etapu edukacji. Rozbudzamy w dziecku ciekawość świata, kształtujemy kluczowe umiejętności, oferując interesujące zajęcia dodatkowe, pokazując świat w zabawie. Uczymy dzieci współpracydzielenia się, przez stwarzanie możliwości odnalezienia się w grupie. Respektujemy w wychowaniu akceptowany przez rodziców system wartości. Otaczamy dzieci i rodziców opieką psychologiczną, dzięki warsztatom psychoedukacyjnym oraz indywidualnym poradom. Staramy się o kontakt z opiekunami dzieci, aby wspólnie tworzyć indywidualną, jak najlepszą ścieżkę rozwoju dla każdego dziecka. Tworzymy w przedszkolu ciepłą domową atmosferę. Zabiegamy o doskonalenie i rozwój nauczycieli, a tym samym wzbogacenie oferty edukacyjnej. Nade wszystko dbamy o harmonijny, zdrowy rozwój dziecka.

Misja

Dla naszego Przedszkola i jego pracowników, jedną z najważniejszych wartości jest człowiek. Mały człowiek ? dziecko, jego szczęście jest dla nas największym dobrem. To dla dzieci i ich rozwoju spełniamy się tu i teraz w naszej codziennej pracy.

Pragniemy dać dzieciom ciekawość świata, rozbudzić motywację do nauki, przygotować do osiąganiasukcesów na dalszym etapie edukacji oraz w życiu osobistym. Chcemy ukształtować w naszych dzieciach umiejętność logicznego myślenia. Chcemy, by wiedziały, jak radzić sobie z trudnościami. By potrafiły pracować nad tym, co da się zmienić na lepsze, by potęgowały swoje mocne strony. Pragniemy także, by pielęgnowały w sobie przyjemne uczucia i obdarzały nimi innych. By czerpały wiedzę z codziennego doświadczenia. Bardzo ważne jest dla nas, aby nasze dzieci były zdrowe duchowo i fizycznie.

Jesteśmy przekonani o konieczności rozwoju samodoskonalenia nauczycieli, dzięki czemu będziemy w stanie rozszerzać ofertę naszych usług i czynić przedszkole miejscem bardziej przyjaznym. Pragniemy nasze cele osiągać we współpracy z rodzicami, wymieniając się wspólnie wiedzą o dziecku. Marzymy o przedszkolu, które zapewni dzieciom ciepłądomową atmosferę.