Dokumenty

Najważniejsze dokumenty w Przedszklu Niepublicznym DOMmisia.

Podstawą zapisu dziecka jest zapoznanie się z dokumentami: Statut Przedszkola Niepublicznego DOMmisia, Zalącznik Nr 1 do Statutu „Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”, Załącznik Nr 2 do Statutu – Umowa,  Załącznik nr 3 do statutu- karta zgłoszenia.

Na czas pandemii COVID-19, umieszczamy stosowne procedury i zarządzenia.