Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka”, którą można pobrać tutaj , a następnie przesłać na adres kontakt@dommisia.pl

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Państwu grupę: grupę 4-5 latków oraz 3 latków.

Rekrutacja do placówki przy ulicy Sandomierskiej 20Aa, na rok 2018/2019 została zakończona. Zachęcamy Państwa do składania od stycznia kart zgłoszenia na nowy rok szkolny 2019/2020.

Pliki do pobrania