Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka”, którą można pobrać tutaj , a następnie przesłać na adres kontakt@dommisia.pl

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy Państwu grupę: Zerówkową (roczne przygotowanie szkolne), grupę 5 latków, grupę  4 latków oraz  2,5-3 latków.

Rekrutacja do placówki przy ulicy Szopena 16, na rok 2018/2019 została zakończona. Zapraszamy do składania od stycznia kart zgłoszeń na nowy rok szkolny 2019/2020.