Rekrutacja

Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat, z terenów Niska i okolic.

Nabór dzieci do przedszkola na dany rok szkolny, odbywa się w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów „Karty zgłoszenia dziecka”, którą można pobrać tutaj , a następnie przesłać na adres kontakt@dommisia.pl

W roku szkolnym 2017/2018 proponujemy Państwu grupę: Zerówkową (roczne przygotowanie szkolne), grupę 3-4 latków oraz  2,5 latków.

Rekrutacja do placówki przy ulicy Szopena 16, na rok 2017/2018 została zakończona. Zachęcamy Państwa do składania kart zgłoszenia do nowopowstającej placówki, przy ulicy Sandomierskiej. W tym przedszkolu będą obowiązywać takie same warunki i oferta. Planujemy utworzyć tam 2 grupy dzieci.