Kadra

Dyrekcja

mgr Marta Stefaniak – dyrektor

mgr Rafał Stefaniak – współwłaściciel

Kadra

mgr Joanna Zarzyczna  – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zastępca Dyrektora

mgr Ewa Zdeb – nauczyciel wychowania przedszkolnego,

mgr Dominika Skromak  – nauczyciel j. angielskiego, nauczyciel

mgr Anna Maczuga – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Żak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Wór – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Małgorzata Kuchno – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Joanna Poźniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Izabela Bajor – nauczyciel wychowania przedszkolnego

p. Maria Olko – pomoc kuchenna

mgr Dominika Rut – tyflopedagog

mgr Magdalena Szczypek – surdopedagog

mgr Anna Łaska – psycholog, pedagog specjalny

mgr Róża Rębacz – logopeda

mgr Dominik Sondej – nauczyciel szachów

mgr Barbara Żydek – nauczyciel religii

mgr Adam Cichoń – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Majkowska-Sobiło – nauczyciel muzyki, rytmiki