Kadra

Dyrekcja

mgr Marta Stefaniak – dyrektor

mgr Rafał Stefaniak – współwłaściciel

Kadra

mgr Marta Stefaniak – psycholog

mgr Joanna Zarzyczna  – nauczyciel wychowania przedszkolnego, zastępca Dyrektora, nauczyciel ds pedagogicznych

mgr Ewa Stefaniak– nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Paulina Ciak – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny

Julia Latawiec – asystent nauczyciela wychowania przedszkolnego,

mgr Małgorzata Kuchno – nauczyciel wychowania przedszkolnego, pedagog specjalny, terapeuta SI

mgr Joanna Poźniak – nauczyciel wychowania przedszkolnego

mgr Izabela Bajor – nauczyciel wychowania przedszkolnego, terapeuta TUS

lic Liza Widak – nauczyciel wychowania przedszkolanego, nauczyciel wspomagający, specjalista do pracy z dziećmi ze spectrum autyzmu

mgr Oliwia Wójtowicz – nauczyciel j. angielskiego

mgr Bożena Kuczera – asystent nauczyciela przedszkola, nauczyciel wpsomagający

p. Maria Olko – pomoc kuchenna

mgr Magdalena Szczypek – surdopedagog, logopeda

mgr Anna Łaska – psycholog, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy, specjalista WWR

mgr Róża Rębacz – logopeda, neurologopeda

mgr Dominik Sondej – nauczyciel szachów

mgr Barbara Żydek – nauczyciel religii

mgr Adam Cichoń – nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Anna Majkowska-Sobiło – nauczyciel muzyki, rytmiki

mgr Diana Przybylska – terapeuta SI, fizjoterapeuta